Sześciolatek w szkole

Materiały archiwalne Telewizji Żyrardowskiej

Co planujemy w tym roku szkolnym.......


Konsultacje i spotkania indywidualne dla rodziców....


 

 

 

WYNIKI NABORU 2010/2011
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DO
MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA NR 10
NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 16 kwietnia 2010r. do MIP
10 przyjęte zostały na rok szkolny 2010/2011 wszystkie dzieci
uczęszczające do placówki – 47 dzieci, w tym:

1) 22 - 6 latków rocznik 2004
2) 20 - 5 latków rocznik 2005
3) 10 - 4 latków rocznik 2006
4) 12 – 3 latków rocznik 2007

Liczba miejsc organizowanych w przedszkolu:

minimum 45 -maksimum 60 dzieci.
Łączna liczba dzieci zgłoszonych na rok szkolny 2010/ 2011 – 79.
Łączna liczba dzieci przyjętych – 64.
Przyjętych ponad górną normę – 4 dzieci.
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej nie przyjęto z braku miejsc 15 dzieci.

Komisja nie kwalifikowała:

1) dzieci spoza gminy Żyrardów, nie umieszczone w ewidencji miasta Żyrardowa
2) dzieci jednego lub dwojga rodziców nie pracujących
3) dzieci jednego lub dwojga rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy Żyrardów
4) dzieci z rocznika 2004 ze względu na brak miejsc
Dla dzieci zakwalifikowanych do MIP 10 w miesiącu czerwcu
organizowane będą tzw. spotkania adaptacyjne. O terminach spotkań
zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

 

 
Tel/fax 468553044 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 e-mail mip10zyrardow@wp.pl